Priser og vilkår

Klinikken er tilsluttet overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Den Offentlige Sygesikring. Det betyder at der hos os uden begrænsning er tilskud til samtlige kiropraktiske behandlinger du modtager. For oplysninger om aktuelle honorarer og tilskud kan du gå til Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”Danmark” (grupperne 1,2 og 5) får du desuden herfra tilskud til alle kiropraktiske behandlinger. Din regning bliver automatisk indrapporteret til ”Danmark”.

Der kræves ingen henvisning for at få tilskud.

Endvidere kan der være dækning af dine behandlinger igennem din arbejdsplads (se under “Sundhedsordning”), gennem dine private og/eller erhvervsmæssige sundhedsforsikringer, såvel som under særlige omstændigheder via det offentlige.

Honoraret for den enkelte behandling er afhængig af om det er første konsultation såvel som problemets karakter. Det betyder at honoraret for den kiropraktiske behandling ikke nødvendigvis er det samme for alle behandlinger.

Bemærk: Behandling kun mod afregning fra gang til gang – medmindre der er truffet særlig aftale.

Vigtigt: Fra 1. januar 2023 vil der kun kunne betales med Mobile Pay  eller kontant.

Kontakt os på telefon 75 93 28 30 for at høre mere.

Indlysende fordele for både medarbejder og virksomhed

​Virksomheders sundhedsordninger reducerer sygefraværet med 15-20 procent – viser ny forskning.

Medarbejderen oplever ordningen som et kontant udtryk for virksomhedens interesse i hans/hendes helbred og trivsel.

Hurtig og effektiv behandling hos en kiropraktor giver mere tilfredse medarbejdere og større arbejdsglæde.

Arbejdsgivere kan i henhold til Ligningsloven få fuldt skattefradrag for udgifter til medarbejdernes kiropraktorbehandlinger

​Ovenstående gælder, uanset om virksomheden betaler direkte for behandlingen eller indirekte via en forsikringsordning. Skattefradraget, der kan sidestilles med andre driftsudgifter, gælder også for selvstændige erhvervsdrivende.

Nemt at tilbyde skattefri sundhed

Det er nemt at tilbyde kiropraktorbehandling som skattefrit personalegode.
Medarbejderen kan selv kontakte en kiropraktor efter eget valg. Arbejdsgiveren kan også vælge at lave en fast samarbejdsaftale med en lokal kiropraktor.
Når behandlingen er udført og afsluttet, sendes regningen direkte til arbejdsgiveren, der kan fradrage beløbet som en driftsudgift.

Se også Dansk Kiropraktorforenings folder Kiropraktorordning.

Ifølge EU’s Databeskyttelsesforordning (GPDR), som trådte i kraft 25. maj 2018, skal vi oplyse hvilke persondata vi opbevarer.

For patienter opbevarer vi følgende data:

    1. ​Alle oplysninger der ligger på dit Sundhedskort, dvs. CPR-nummer, navn, adresse og hvilken praktiserende læge du har.
    2. Dit telefonnummer
    3. ​Evt. din mailadresse

Herudover opbevarer vi din patientjournal med alle relevante sundheds- og behandlingsoplysninger.

Alle disse oplysninger lagres på ekstern beskyttet server.

Ifølge Autorisationsloven’s kapitel 6, § 25, skal patientjournaler opbevares i mindst 10 år efter sidste indførsel.

Som patient har du aktindsigt, dvs. at du har ret til at læse din egen journal hos din kiropraktor.

Du kan også bede om at få en kopi af din journal.

Sundia Kiropraktik

Fredericia Sundhedshus

Dronningensgade 97, Bygn. C, 4. sal

7000 Fredericia

CVR: 27772005

Åbningstider

Mandag: 08.00 – 17.00

Tirsdag: 08.00 – 17.00

Onsdag: 08.00 – 14.00

Torsdag: 08.00 – 17.00

Fredag: 08.00 – 15.00

Ved manglende rettidig afbud vil der blive beregnet et udeblivelsesgebyr på 241 kr.